Equip

 Home    Equip

Equip

Administrador i gerent

Albert Rodés Pascal

Advocat, A.P.I., Administrador de

Finques i Mediador d’Assegurances.

mail albert.rodes@finquesrodes.cat

Area de Comunitats:

Contxita Grandoso

mail conxita.grandoso@finquesrodes.cat

Albert Rico

mail montse.pubill@finquesrodes.cat

Sandra San Agustín

mail sandra.sanagustin@finquesrodes.cat

Carla Saurina

mail carla.saurina@finquesrodes.cat

Laura de Haro

mail laura.deharo@finquesrodes.cat

equip rodes

Area de gestió de lloguers:

Berta Cuyás

mail berta.cuyas@finquesrodes.cat

Area comercial (compravenda i lloguers):

Joan Cadierno

mail joan.cadierno@finquesrodes.cat

Comptabilitat:

Teresa Marabé

mail teresa.marabe@finquesrodes.cat

Laura Camps

mail laura.camps@finquesrodes.cat

Assesoria jurídica:

Albert Rodés

mail arodes@icab.cat

Sandra San Agustín

mail s.sanagustin@icab.cat