Com es divideixen les despeses en un habitatge de llogue

Un dels dubtes més freqüents i dels problemes més habituals en els habitatges de lloguer és tenir clar qui paga què, pel que fa a les diferents despeses.

A Finques Rodés t’expliquem com es divideixen les despeses en un habitatge de lloguer.

Tot i que la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) determina a qui correspon cada despesa en un habitatge de lloguer, és cert que no és completament transparent i que pot ser confús.

El que paga el propietari

  • IBI: Impost de Béns Immobles

És una de les responsabilitats del propietari, però la LAU estableix que es pot pactar el pagament amb l’inquilí.

  • Les quotes de la comunitat

També forma part de les despeses que ha d’assumir el propietari, però, també es pot estipular que sigui l’inquilí qui n’assumeixi el pagament i, en aquest cas, també podria assistir a les reunions de la comunitat, encara que és més apropiat que hi assisteixi l’arrendador.

  • Avaries i reparacions

Sol ser el més complicat de determinar, tot i que la LAU especifica que el propietari ha d’afrontar les despeses de les reparacions d’avaries que calguin per al manteniment de l’habitatge en condicions habitables, el problema principal ve quan es tracta de despeses de reparacions menors, en aquest cas, s’estableix que l’arrendador assumirà les que siguin d’un cost més elevat (més de 150 €), tret que es demostri que hagi estat responsabilitat de l’inquilí.

 

El que paga l’inquilí

  • Despeses de subministraments

L’inquilí assumeix totes les despeses individuals de llum, aigua, gas, telèfon, internet, etc. Es poden fer mitjançant el canvi de titularitat o que l’arrendador li faci arribar les factures.

  • Avaries menors

Com comentàvem anteriorment, les avaries i les reparacions amb un valor menor a 150 € seran assumides per l’inquilí.

El més important és que qualsevol pacte i qualsevol decisió que es prengui, independentment d’allò que estableix la llei, quedi reflectit al contracte d’arrendament per evitar problemes i conflictes, per això, és recomanable fer el contracte de lloguer amb ajuda professional.

Com es divideixen les despeses en un habitatge de llogue

Un dels dubtes més freqüents i dels problemes més habituals en els habitatges de lloguer és tenir clar qui paga què, pel que fa a les diferents despeses.

A Finques Rodés t’expliquem com es divideixen les despeses en un habitatge de lloguer.

Tot i que la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) determina a qui correspon cada despesa en un habitatge de lloguer, és cert que no és completament transparent i que pot ser confús.

El que paga el propietari

  • IBI: Impost de Béns Immobles

És una de les responsabilitats del propietari, però la LAU estableix que es pot pactar el pagament amb l’inquilí.

  • Les quotes de la comunitat

També forma part de les despeses que ha d’assumir el propietari, però, també es pot estipular que sigui l’inquilí qui n’assumeixi el pagament i, en aquest cas, també podria assistir a les reunions de la comunitat, encara que és més apropiat que hi assisteixi l’arrendador.

  • Avaries i reparacions

Sol ser el més complicat de determinar, tot i que la LAU especifica que el propietari ha d’afrontar les despeses de les reparacions d’avaries que calguin per al manteniment de l’habitatge en condicions habitables, el problema principal ve quan es tracta de despeses de reparacions menors, en aquest cas, s’estableix que l’arrendador assumirà les que siguin d’un cost més elevat (més de 150 €), tret que es demostri que hagi estat responsabilitat de l’inquilí.

El que paga l’inquilí

  • Despeses de subministraments

L’inquilí assumeix totes les despeses individuals de llum, aigua, gas, telèfon, internet, etc. Es poden fer mitjançant el canvi de titularitat o que l’arrendador li faci arribar les factures.

  • Avaries menors

Com comentàvem anteriorment, les avaries i les reparacions amb un valor menor a 150 € seran assumides per l’inquilí.

El més important és que qualsevol pacte i qualsevol decisió que es prengui, independentment d’allò que estableix la llei, quedi reflectit al contracte d’arrendament per evitar problemes i conflictes, per això, és recomanable fer el contracte de lloguer amb ajuda professional.

Abrir chat
Benvingut al WhatsApp de Finques Rodés. Com li podem ajudar?