Un dels principals problemes a què s’enfronta qualsevol propietari que posa de lloguer el seu habitatge és el risc d’impagament, per això les companyies asseguradores ofereixen la possibilitat de contractar una assegurança d’impagament de lloguer, una alternativa que convé conèixer per estar protegits davant de qualsevol problema amb el nostre llogater.

A Finques Rodés t’expliquem totes les claus per saber com funciona una assegurança d’impagament de lloguer.

Tal com indica el seu nom, l’assegurança d’impagament de lloguer és una pòlissa específica que protegeix el propietari davant de qualsevol llogater morós i que inclou entre les cobertures el pagament mensual de la renda fins al nombre màxim de mesos que s’hagin establert a la pròpia pòlissa.

A més d’aquesta cobertura principal, una assegurança d’impagament de lloguer sol incloure les cobertures següents:

  • Cobertura per rebre el pagament de les rendes mensuals en cas d’impagament.
  • Cobertura jurídica amb assessorament expert de professionals del sector.
  • Cobertura per poder reclamar tots els danys causats per tercers.
  • Cobertura per reclamar danys materials o desperfectes que l’inquilí hagi produït.
  • Gestió de canvis de subministraments i de documents legals.
  • Cobertura per rebre compensació per impagament de subministraments.
  • Compensació per pèrdua del lloguer en cas d’inhabitabilitat de l’immoble, així com despeses de neteja de l’immoble.

Un dels avantatges principals de contractar una assegurança d’impagament de lloguer és que la companyia asseguradora realitzarà un estudi de solvència econòmica de l’inquilí, per la qual cosa comptem amb una garantia extra pel que fa al pagament de les mensualitats.

El més habitual és que sigui l’arrendatari qui pagui aquesta assegurança encara que hi pot haver un acord entre propietari i llogater. Tot i que no es pot obligar un llogater a contractar aquesta assegurança, sí que es pot sol·licitar com a requisit per realitzar el lloguer.