Amb un tracte personal estret, designant una persona de contacte.

Realitzant una administració transparent de la Comunitat, gràcies a l’accés online a informació de la Comunitat.

Sabent que deixen la gestió del seu patrimoni immobiliari en mans de professionals col·legiats.

Administrador i gerent

Albert Rodés Pascal

Advocat, A.P.I., Administrador de Finques i Mediador d’Assegurances.

albert.rodes@finquesrodes.cat

Área de Comunitats:

Jordi Rodríguez

jordi.rodriguez@finquesrodes.cat

Albert Rico

albert.rico@finquesrodes.cat

Sandra San Agustín

sandra.sanagustin@finquesrodes.cat

Carla Saurina

carla.saurina@finquesrodes.cat

Cristian Suárez

cristian.suarez@finquesrodes.cat

Area de gestió de lloguers:

Núria Mas

nuria.mas@finquesrodes.cat

Area comercial (compravenda i lloguers):

Joan Cadierno

joan.cadierno@finquesrodes.cat

Teresa Marabé

teresa.marabe@finquesrodes.cat

Laura Camps

laura.camps@finquesrodes.cat

Assesoria jurídica:

Albert Rodés

arodes@icab.cat