Per molt que busquem al mercat, és complicat trobar un producte que arribi a donar tanta rendibilitat com comprar un habitatge per invertir.

 

A Finques Rodés us expliquem com es calcula la rendibilitat d’un habitatge.

 

La rendibilitat d’un habitatge té a veure amb els guanys que podrem obtenir una vegada que es posi l’habitatge de lloguer, és a dir, que la inversió de la compra pot generar ingressos. Tot i això, la rendibilitat depèn de diversos factors entre els quals s’inclouen el preu de venda de l’habitatge i quin és el preu del lloguer que posarem.

 

La fórmula per poder obtenir la rendibilitat és dividir els ingressos del lloguer entre el preu de l’habitatge i multiplicar-lo per 100, però això ens donarà una rendibilitat bruta de l’immoble, si el que volem calcular és la rendibilitat neta cal sumar les despeses de l’habitatge on s’inclouen les quotes de la comunitat de propietaris, l’IBI i les assegurances, entre d’altres, i restar-lo dels ingressos.

 

Una altra manera de conèixer la rendibilitat d’un lloguer d’un immoble és atenent la fórmula que estableix el Banc d’Espanya, amb la qual es pot obtenir la rendibilitat total d’un habitatge mitjançant el càlcul de sumar la rendibilitat del lloguer i la pujada del preu de l’habitatge, que seria la plusvàlua en cas de voler vendre l’immoble.

 

La rendibilitat d’un habitatge sempre varia depenent del preu de l’habitatge i del preu del lloguer, ja que un lloguer que es manté estable amb un preu d’habitatge incrementant-se significa una disminució en la rendibilitat i en cas contrari, amb un preu d’habitatge estabilitzat i un augment en la renda del lloguer incrementa la rendibilitat.

 

No obstant això, a més d’aquests càlculs sempre cal tenir en compte altres riscos que afecten aquest tipus d’inversions, com per exemple no trobar inquilins, cosa que suposaria una pèrdua d’ingressos mentre que es tenen les mateixes despeses.