Normalment, la gent sol decantar-se per una hipoteca fixa o per una hipoteca variable però hi ha una hipoteca que uneix les característiques de totes dues, és la hipoteca mixta.

A Finques Rodés t’expliquem com és la hipoteca mixta i quan és convenient.

La hipoteca mixta funciona com qualsevol altre tipus d’hipoteca, és a dir, el banc finançarà normalment fins a un 80% del valor de l’habitatge, oferirà un període de devolució entre els 30 i els 40 anys i inclourà les comissions d’obertura o amortització anticipada, depenent de l’entitat bancària, però el que realment la diferència de les altres, és que compta amb uns anys d’interès fix, que solen ser els primers, entre 5 i 20 anys en què es paga la mateixa quota, i posteriorment es converteix en un interès variable, que es calcula amb el diferencial més l’Euríbor per a la resta del termini d’amortització.

L’avantatge principal és que la hipoteca mixta té un interès fix inferior al d’una hipoteca fixa convencional, i per això els primers anys podem pagar una quota fixa amb un preu més econòmic. Tot i això, aquesta seguretat acaba en el moment en què la quota fixa passa a ser variable, cosa que només es pot calcular quan realment pagarem aquest tipus d’interès.

Per això, el més important abans d’escollir aquesta hipoteca és analitzar tant l’interès variable com el fix i les comissions, així com les vinculacions que ofereix el banc, que no són obligatòries des de la llei hipotecària el 2019 però que probablement millorin les condicions de la hipoteca, així com el termini màxim de devolució.

En general, les hipoteques mixtes solen ser més adequades per a aquelles persones que puguin beneficiar-se de poder pagar una quota fixa durant els primers anys i estalviar durant aquest període de temps per un cop arribat el tram variable, amortitzar el deute anticipadament i reduir els anys de interès variable.