L’arquitectura sostenible és una manera de dissenyar edificis i espais urbans que se centra en la conservació de recursos naturals, la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle i la creació d’espais saludables i habitables per a les persones. A Finques Rodés us expliquem com l’arquitectura sostenible pot contribuir significativament a l’adaptació al canvi climàtic.

 

Reducció de la petjada de carboni

Els edificis són responsables d’aproximadament el 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a tot el món, però l’arquitectura sostenible utilitza materials i tecnologies més eficients en l’ús d’energia per reduir la petjada de carboni dels edificis.

 

Disseny resistent al clima

Aquest tipus d’arquitectura pot incorporar característiques de disseny que ajudin a protegir els edificis dels efectes adversos del clima extrem, com ara inundacions, vents forts i sequeres perllongades.

Recol·lecció i ús d’aigua de pluja

Els edificis sostenibles solen incorporar sistemes de recol·lecció d’aigua de pluja que permeten l’emmagatzematge i ús d’aquest recurs valuós per al reg i altres necessitats.

 

Disseny d’espais verds

L’arquitectura sostenible pot incorporar espais verds i àrees d’ombra que ajudin a reduir la temperatura dels edificis i ciutats, millorant la qualitat de l’aire i proporcionant beneficis per a la salut mental i física de les persones.

 

Utilització de materials sostenibles

A més per a la construcció sostenible s’utilitzen materials de construcció sostenibles, com ara fusta certificada, maons de tova o bambú, que són renovables i no tòxics per al medi ambient.

 

Eficiència energètica

Aquesta arquitectura incorpora característiques d’eficiència energètica, com ara aïllament tèrmic, ventilació natural i sistemes d’energia renovable, que redueixin la demanda d’energia dels edificis i disminueixin la dependència de combustibles fòssils.

 

L’arquitectura sostenible pot contribuir significativament a l’adaptació al canvi climàtic en reduir l’empremta de carboni dels edificis i avui dia es tracta d’un enfocament important i necessari per al disseny i la construcció d’edificis i espais urbans en un món on el canvi climàtic s’està convertint en una amenaça cada cop més real.