Un dels factors més ben considerats a l’hora de comprar o vendre i fins i tot construir o reformar un habitatge és la seva orientació, ja que no només influeix des del punt de vista arquitectònic sinó també en la qualitat de vida dels habitants de l’immoble.

Per això són molts els compradors que es pregunten quina és la millor orientació a l’hora d’adquirir un habitatge.

A Finques Rodés t’expliquem com triar bé l’orientació d’un habitatge.

Òbviament, la millor orientació per a un habitatge depèn significativament de la ubicació geogràfica de l’immoble, ja que l’orientació no és més que la posició que té la ubicació d’un edifici o una casa respecte al sol, i això incideix en la quantitat de llum natural que rebrà, que redundarà a l’estalvi o a la despesa energètica.

Escollir una bona orientació és fonamental, no només per millorar el confort i la qualitat de vida a l’habitatge sinó com a qüestió energètica, ja que es gastarà menys tant en il·luminació com en climatització.

Per conèixer quina és l’orientació d’un habitatge podem consultar els plànols, que en cas de no tenir-ne es poden sol·licitar al cadastre. Col·locant la part superior dels plans mirant al nord es pot saber quin és el punt cardinal cap al que està orientada la part de la casa.

L’altra possibilitat és acudir amb una brúixola al terreny o ubicació on hi ha l’habitatge i saber quina és la seva posició respecte al sol.

També es pot conèixer l’orientació d’un habitatge utilitzant el Google maps , on un cop localitzat l’habitatge, s’orientarà el mapa perquè el nord quedi a dalt del plànol.

En resum:

  • Per a habitatges localitzats a l’hemisferi nord, la millor orientació és sud-oest si estem en clima fred i nord-est en clima càlid.
  • Per als habitatges localitzats a l’hemisferi sud, l’orientació nord-est és la millor en climes freds i la sud-est per a climes càlids.