El sector immobiliari està cada cop més professionalitzat i hi ha diferents experts que es dediquen de manera específica i personalitzada a resoldre i assessorar pel que fa a béns immobles, és el cas de l’administrador de finques.

L’administrador de finques, en anglès property manager, és el professional que s’encarrega de portar tots els assumptes tant financers com legals i tècnics per mantenir-ne una propietat.

Dins les funcions principals que gestiona un administrador de finques podem trobar:

➔ La millora, en general, de tota la gestió de l’edifici, incloent-hi el funcionament de les instal·lacions, així com les seves prestacions.

➔ Assegurar-se que tot funciona correctament i en cas contrari, gestionar tot allò necessari per poder resoldre el problema de la manera més ràpida i eficient.

➔ Encarregar-se de fer tots els pagaments necessaris pel que fa als professionals contractats per al manteniment, les obres o reformes de les instal·lacions i de l’immoble.

➔ Dur a terme la comptabilitat de l’immoble, controlant els ingressos i les despeses i ajudant a optimitzar el pressupost.

➔ Contractar, supervisar i controlar qualsevol proveïdor o personal emprat dins de l’immoble.

➔ Complir el paper de secretari de la comunitat custodiant els llibres d’actes de les juntes i tota la documentació relativa a la comunitat, incloent-hi els certificats d’estat dels comptes, els acords de la Junta de Propietaris, així com liquidar els deutes de propietaris morosos.

Tot i que en una comunitat de veïns hi ha la figura del president i del secretari, és molt habitual trobar comunitats que contracten un administrador de finques per deixar tots els assumptes en mans d’un professional qualificat que s’encarregui de tot.

A Finques Rodés fa més de cinquanta anys que ens dediquem a la compravenda i el lloguer d’immobles, a més d’oferir un servei d’administració de finques. Els nostres professionals s’encarregaran de gestionar tot allò necessari per al bon manteniment de l’edifici i de la seva comunitat.