Quan se sol·licita un préstec convé conèixer quines són les despeses de la hipoteca i quina és la part que correspon al comprador, ja que n’hi ha una altra que li toca pagar a l’entitat bancària.

 

A Finques Rodés t’expliquem qui paga què de les despeses de la hipoteca.

 

La nova Llei Hipotecària o Llei reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari del 2019 va suposar alguns canvis que afavoreixen al comprador, ja que es van fer modificacions respecte al repartiment de les despeses.

 

Despeses que paga el sol·licitant

El sol·licitant, que és el que compra l’habitatge, ha de tenir en compte dues despeses principals:

 

La taxació de l’immoble, que és obligatòria i per la qual caldrà buscar una empresa homologada pel Banc d’Espanya. El cost aproximat, tot i que depèn de la mida i les característiques de l’habitatge, així com de l’empresa, se sol situar entre els 200 i els 600 euros.

La comissió d’obertura, que es paga perquè el banc realitzi un estudi de solvència del sol·licitant per concedir el préstec. La Comissió depèn de l’import de capital sol·licitat i varia entre el 0,5% i l1% d’aquests diners.

 

 

Despeses que paga l’entitat bancària

A l’entitat financera li corresponen les despeses següents:

Despeses de notaria: els aranzels notarials estan regulats per llei i varien entre el 0,1% i el 0,3%.

Despeses de gestoria: per inscriure l’escriptura de la hipoteca al Registre de la Propietat, aquesta despesa depèn del cost de l’habitatge però oscil·la entre el 0,1% i el 0,3%. Així mateix, el banc s’ha d’encarregar de retirar les còpies de la notaria i la liquidació de l’impost, amb un cost que oscil·la entre els 150 i els 300 euros.

Impost d’Actes Jurídics Documentats: que abans pagava el comprador i ara ho ha de pagar el banc, amb una quantia que depèn del preu de l’habitatge i varia entre el 0,5% i l’1.5% del valor total.