Sol ser força habitual comprar un habitatge en parella, i per a aquests casos, algunes entitats bancàries permeten la possibilitat de realitzar una hipoteca per a aquest perfil de sol·licitant.

A Finques Rodés t’expliquem en què consisteix la hipoteca compartida i quins avantatges i desavantatges tenen.

La clau d’una hipoteca compartida és el fet que figura més d’un titular al contracte, és a dir, diverses persones comparteixen la titularitat del préstec. Funcionen de manera similar al de les hipoteques amb un sol titular, però a les compartides cada titular paga una quota mensual, que dependrà del que es contracti amb el banc.

Tanmateix, una hipoteca compartida és solidària, és a dir, que tots els titulars que figuren en el contracte hauran de respondre pel total del pagament encara que s’hagi establert una quota determinada per a cada titular. Això vol dir que si hi ha algun impagament per part d’algun dels titulars, l’entitat bancària reclamarà el total del deute a la resta, que haurà d’assumir els pagaments.

Els avantatges d’una hipoteca compartida són poder comptar amb diversos pagadors, cosa que aporta molta més seguretat i alhora suposa més facilitat per poder aconseguir la hipoteca, ja que el banc assumeix un menor risc d’impagament i, a més, es pot accedir a més finançament.

Els desavantatges d’una hipoteca compartida són que, en el moment en què un dels pagadors no pugui assumir la quota, és més complicat fer front a la quota total amb un sol sou. Així mateix, si algun dels titulars vol deixar la hipoteca, és més complicat desfer-se’n ja que és un préstec concedit per a diversos pagadors i probablement l’entitat ens obligaria a renegociar les condicions de la hipoteca.

Tot i això, hi ha algunes solucions perquè un titular surti d’una hipoteca compartida: la més senzilla, vendre l’habitatge i cancel·lar la hipoteca, que algun dels altres titulars compri l’altra part de l’habitatge o fer una extinció de condomini.