Quan vivim en una comunitat de propietaris hi ha dos conceptes que estan establerts a la Llei de Propietat Horitzontal i que solen donar lloc a confusió: els Estatuts i el Reglament de Règim Interior.

A Finques Rodés t’expliquem tots dos conceptes perquè en coneguis les diferències.

D’una banda, els estatuts d’una comunitat de propietaris regulen la Constitució i l’exercici de tots els drets i obligacions que no estiguin prohibits a la Llei de Propietat Horitzontal (LPH) pel que fa a l’ús i la destinació de l’edifici, així com els diferents elements privatius i comuns, les seves instal·lacions i serveis, les despeses, la conservació, les reparacions, l’administració i el govern

Per la seva banda, el Reglament de Règim Interior és el que regula la convivència i la utilització adequada de tots els serveis i coses comunes, sempre que es trobin dins dels límits que estableix la llei i els estatuts.

Ja partint de la seva pròpia definició hi ha una diferència entre tots dos, ja que els Estatuts regulen els drets i les obligacions mentre que el Reglament de Règim Interior regula les normes de convivència i l’ús dels elements i instal·lacions.

D’altra banda, per poder establir o modificar els estatuts calen diferents majories depenent de si s’aplica la Llei de Propietat Horitzontal o el Règim Jurídic de la Propietat Horitzontal (RJPH).

Per a la Llei de Propietat Horitzontal és necessària la unanimitat dels propietaris, però, per al Règim Jurídic de Propietat Horitzontal poden existir acords a partir de les 4/5 parts dels propietaris, sempre depenent del contingut de les normes estatutàries.

Per a la creació i modificació del Reglament de Règim Interior és suficient tenir la majoria, que en el cas de la LPH serà necessària una majoria absoluta per a primera convocatòria de la reunió de junta de propietaris o majoria simple en segona convocatòria, mentre que amb ell RJPH només hi ha una convocatòria, per tant, n’hi ha prou amb la majoria simple.