Quan comprem un habitatge amb garatge o traster en un edifici, aquests espais estan en una zona a part mentre que quan comprem un habitatge unifamiliar s’inclouen a l’espai de la casa, però quan contractem una assegurança de llar gairebé mai pensem en aquestes estances i no coneixem bé les cobertures que poden oferir les assegurances per poder treure el màxim profit a la nostra pòlissa.

A Finques Rodés us expliquem si l’assegurança de llar pot cobrir el garatge i el traster.

Per poder saber si la nostra assegurança de llar ens cobreix garatge i traster, és imprescindible llegir bé la lletra petita i conèixer totes les cobertures, ja que dependrà de la companyia asseguradora i de la pòlissa que hàgim contractat.

D’altra banda, en el cas dels edificis, el garatge i el traster es troben en zones comunes de la comunitat, per la qual cosa en aquest cas, és la pròpia assegurança de la comunitat la que hem de reconèixer per saber si respon davant de certs danys.

En línies generals, una assegurança de llar pot cobrir en part o íntegrament el traster, tant el continent com el contingut, en cas de viure en un habitatge plurifamiliar, ia vegades també ofereixen cobertura al garatge. Si es tracta d’un habitatge unifamiliar amb garatge i traster integrat a la pròpia construcció, atès que la pòlissa cobreix el continent i el contingut, inclouria en aquest cas aquestes estances.

Tot i així, és important revisar el contracte i cada clàusula i comprovar si entren aquest tipus de cobertures i quin seria l’import cobert, quins són els límits i quines són les exclusions, així com preguntar a l’assegurança contractada qualsevol dubte que en puguem tenir.

Així mateix, convé comprovar l’assegurança de la pròpia comunitat per conèixer aquells sinistres que no estiguin coberts per la nostra pòlissa i que sí que s’incloguin al de la comunitat, així com evitar duplicitats.