En una operació de compravenda és molt important conèixer i recopilar tots els documents necessaris perquè la transacció es realitzi de manera legal i amb totes les garanties, i dins d’aquests documents s’inclou la nota simple.

A Finques Rodés t’expliquem què és, per a què serveix i com sol·licitar aquest document.

La nota simple és un document en el qual apareixen les dades bàsiques d’un immoble. Encara que sigui merament informatiu conté dades molt importants sobretot, per la informació que inclou respecte a la situació jurídica de l’habitatge, entre els quals s’inclou:

➢ La titularitat, és a dir, qui és el propietari o propietaris de l’immoble, el percentatge de participació i tipus de dret (proindivís, nua propietat o usdefruit), així com títol d’escriptura o compravenda.

➢ Les càrregues de l’immoble, incloent-hi qualsevol embargament o hipoteca contractada.

➢ La descripció amb totes les característiques de l’immoble: la superfície útil i construïda, la divisió horitzontal, la seva adreça i si la finca té algun règim especial.

➢ La identificació amb el seu número de referència cadastral i l’Identificador Únic de Finca Registrals (IDUFIR).

L’objectiu d’una nota simple és informar de totes les dades anteriorment esmentats i això és principal rellevància a l’hora de comprar un immoble, ja que d’aquesta manera, el futur comprador coneix totes les dades i les càrregues de l’habitatge que comprarà.

Així mateix, a l’hora de taxar un immoble és possible que l’empresa taxadora sol·liciti aquest document.

Per a poder obtenir una nota simple solament cal acudir al Registre de la Propietat, bé de manera presencial o a través de la pàgina web i per a sol·licitar-la cal proporcionar algun d’aquestes dades:

❖ Dades generals com el nom del propietari de l’immoble, el número de finca, DNI del titular, etc.

❖ Dades registrals com el número registral de l’immoble i el municipi on està construït, etc.

❖ A través de l’Identificador Únic de Finques Registrals (IDUFIR)

❖ Amb el nom i el NIF del titular.

❖ Amb la direcció o geolocalització de la finca.

Encara que no és un tràmit gratuït, sol·licitar una nota simple solament costa uns 9 euros.