Si necessitem sol·licitar finançament per a realitzar la compra d’un habitatge és necessari conèixer alguns conceptes per a prendre la decisió correcta, no sols respecte al tipus d’hipoteca que anem a contractar sinó respecte a tot el que comporta la signatura d’una hipoteca amb una entitat bancària.

A Finques Rodés t’expliquem què és l’oferta vinculant en una hipoteca i què és el que ha de contenir.

Per a concedir un préstec hipotecari el banc realitza una avaluació i un estudi de solvència del client que sol·licita el préstec, així com unes comprovacions sobre la situació registral de l’immoble a finançar i a partir d’aquí, pot elaborar un escrit amb l’oferta vinculant per a la hipoteca.

Per tant, l’oferta vinculant és aquest document que el banc lliura al futur propietari de l’habitatge on s’especifiquen les condicions i les característiques del préstec.

L’oferta vinculant és oficial només per al banc no per al client, que pot decidir la no acceptació, una cosa bastant rellevant quan es comparen ofertes hipotecàries, ja que permet que el sol·licitant pugui tirar-se enrere i renegociar el préstec, ja que l’oferta solament compromet a l’entitat.

Les dades que sol contenir una oferta vinculant es troben en les característiques i condicions del préstec que seran autoritzades pel notari més tard i inclouen el capital, el tipus d’interès i les bonificacions, la quota que es pagarà mensualment i si varia en funció del tipus d’interès (hipoteca variable o mixta), les comissions que s’apliquin o l’interès de demora, etc.

A més, s’inclourà una explicació dels costos associats i tots els compromisos adquirits. En una oferta vinculant no han de faltar aquests elements: l’import del préstec i el valor de taxació de l’immoble, el quadre d’amortització, la relació entre import i valor de l’habitatge, el nombre de quotes i l’import de cadascuna d’elles, el tipus d’interès i la comissió d’obertura i cancel·lació.

És important saber que habitualment, l’oferta vinculant estarà vigent fins a 14 dies naturals per a la seva acceptació o per a rebutjar-la.