Avui dia, són moltes les persones que van buscant una mica més a l’hora de comprar un habitatge, i a més de certes característiques específiques hi ha una preferència per habitatges ecològics, per això cada cop estem més familiaritzats amb el terme Passivhaus o Casa Passiva.

A Finques Rodés us expliquem quines són les claus d’aquest habitatge sostenible.

Encara que ens pugui semblar una cosa nova, el terme passivhaus es va desenvolupar a Alemanya als anys 80 amb l’objectiu de construir cases amb baix consum energètic, per tant, aquesta denominació només s’obté en el moment en què es fabriquen habitatges amb aquests estàndards de construcció.

Les Passivhaus estan basades en una construcció de baix consum energètic, minimitzant les pèrdues de calor i mantenint una sensació tèrmica agradable a qualsevol època de l’any, per això han de comptar amb una sèrie de característiques:

➔ Evitar les pèrdues de calor a través d’un gran aïllament que eviti les filtracions, a més de tenir impermeabilitat de l’aire per evitar l’aparició d’humitats, floridura o fongs.

➔ Un aïllament tèrmic òptim de murs i terres.

➔ L’eliminació de ponts tèrmics per evitar les pèrdues de calor, per això normalment tenen murs dobles o aïllament des dels fonaments.

➔ Portes i finestres de qualitat que compten amb un alt rendiment tèrmic i estiguin ubicades als llocs correctes, normalment al sud per oferir ombra a l’estiu i llum del sol a l’hivern.

➔ Una ventilació mecànica i eficient que mantingui un aire net i fresc de manera contínua.

L’avantatge principal que ofereix una Casa Passiva és l’estalvi d’energia, ja que solen arribar a reduir en un 90% la despesa energètica respecte a un habitatge habitual, fet que suposa un estalvi a la factura energètica, a més de viure en un habitatge respectuosa amb el medi ambient i alhora poder gaudir d´una llar saludable, confortable i sostenible.