Una de les coses més importants a tenir en compte quan es busca un habitatge nou és conèixer les despeses i el preu final per a poder pressupostar bé l’import i no emportar-nos sorpreses d’última hora.

 

A Finques Rodés t’expliquem quant costa comprar un habitatge nou a Barcelona.

 

Tenint en compte que les despeses de gestió juntament amb els impostos suposen entre un 10% i un 15% més del preu de l’immoble, a això caldria sumar-li costos addicionals en cas de necessitar finançament.

En resum, aquests serien les despeses més importants a tenir en compte respecte a la compra d’un habitatge nou:

 

Impostos

Els impostos corresponents a un habitatge nou són:

  • IVA que correspon a un 10% per a habitatges, garatges i annexos que es transmetin conjuntament i un 4% per als habitatges protegits.
  • Impost d’Actes Jurídics Documentats (IAJD) que depèn de cada comunitat autònoma i en el cas de Catalunya és d’un 1.5%

Notaria

Per a l’atorgament de l’escriptura pública i les còpies existeixen uns honoraris que es fixen per l’Estat, anomenats aranzels notarials i depenen del valor de l’habitatge, amb un cost que oscil·la entre els 500 i els 1.000 euros.

Registre de la Propietat

Per a la inscripció de l’escriptura pública realitzada davant notari, el cost del qual també està fixat per llei i també varien depenent del preu de l’habitatge, aproximadament un 1%, la qual cosa suposa uns 500 euros més.

 

Altres despeses addicionals

Gestoria

Si realitzem tots aquests tràmits de paperassa i pagament d’impostos contractant una gestoria, cal afegir altres 300 euros més.

Hipoteca

En cas de necessitar finançament, per les despeses d’hipoteca cal afegir: d’una banda, la taxació de l’habitatge que sol costar entre 200 i 600 euros i per un altre, les comissions de l’entitat bancària (si les té), com la comissió d’obertura que sol estar entre el 0,5 i l’1% del capital prestat.

A més, un habitatge hipotecat ha de tenir una assegurança de llar que també cal tenir en compte com a despesa addicional.