Dins la documentació més important i necessària a l’hora de fer una compravenda es troba la nota simple, però no tothom sap què és ni com aconseguir aquest document tan important, a causa de la informació que conté.

A Finques Rodés us expliquem què és i per a què serveix una nota simple.

La nota simple és un document que emet el Registre de la Propietat i que indica informació molt important pel que fa a la titularitat d’un immoble i quines són les càrregues i els gravàmens o les limitacions d’ús.

Tot i que es tracta d’un document merament informatiu, hi podem trobar una descripció força detallada de l’immoble amb dades com l’adreça completa i la localització, la superfície útil i construïda, la referència cadastral i altres característiques de l’habitatge, així com si compta amb algun tipus de règim especial, com ara si es tracta d’un habitatge de protecció oficial.

Totes aquestes dades serveixen per a tres objectius fonamentals:

❖ Que el comprador pugui comprovar i verificar que l’habitatge no té cap problema registral de titularitat ni cap càrrega.

❖ Que el venedor en pugui disposar durant les visites dels potencials compradors perquè puguin verificar de primera mà la titularitat i les càrregues de l’habitatge.

❖ Que el venedor obtingui la informació dels metres quadrats de la superfície útil, una dada força important a l’hora d’anunciar l’habitatge.

Per poder obtenir una nota simple es pot acudir de manera presencial al Registre de la Propietat o de manera en línia a través del web del Col·legi de Registradors. Per això cal una mínima informació: bé l’adreça o les dades del titular o bé les dades registrals o l’IDUFIR, un codi d’identificació que tenen totes les finques. No és un document gratuït però només té un preu de 9,02 euros.