Pot arribar un moment al llarg dels anys en què estem pagant una hipoteca, on ens plantegem si hi ha possibilitat de millorar l’interès o canviar certes condicions, ja que tot això és possible gràcies a la subrogació.

A Finques Rodés t’expliquem en què consisteix i quins són els avantatges de fer una subrogació hipotecària.

La subrogació hipotecària es pot donar de dues maneres: com a subrogació de creditor, en què es canviaria la hipoteca d’un banc a un altre i com a subrogació de deutor, en què se substitueix el titular de la hipoteca.

Quan es canvia una hipoteca de banc es poden millorar diferents condicions entre les que es troben:

  • Modificar el tipus d’interès amb l’objectiu d’abaratir el preu de les quotes. En aquest cas, es pot canviar l’índex de referència per exemple d’IRPH a Euríbor, en cas de continuar amb una hipoteca variable o passar la hipoteca de variable a fixa.
  • Eliminar vinculacions i comissions, de manera que es puguin abaratir costos en comissions, com ara amortització anticipada o en productes addicionals que no necessitem.
  • Canviar el termini de devolució, tant per escurçar-lo com per estendre’l, depenent de la nostra situació financera actual.
  • Sortir de clàusules potencialment abusives.

La subrogació d’una hipoteca pot ser útil en dos casos concrets:

  • Si tenim una hipoteca variable, considerant l’increment de l’Euríbor, pot ser el moment de passar d’hipoteca variable a fixa i pagar una quota estable.
  • Si tenim hipoteca fixa, sempre es pot intentar rebaixar el tipus d’interès canviant-lo a un altre banc.

Això no obstant, abans de realitzar qualsevol tipus de subrogació, sempre cal informar-se de quines són les condicions que ofereix cada banc i quins són els beneficis que obtindrem, per això, sempre convé valorar diferents opcions en diferents entitats i triar aquella oferta que ens beneficiï més.