Quan es viu en un pis o en una urbanització es forma part d’una comunitat, això significa que les despeses que es generen pel manteniment de les zones comunes estan sufragats per cadascun dels propietaris.

No obstant això, la Llei de Propietat Horitzontal estableix que cada veí no paga la mateixa quota, ja que aquesta depèn d’un percentatge de participació que té cadascun en la pròpia comunitat.

A més, en la junta de propietaris s’estableix la periodicitat del pagament de la quota, que pot ser mensual, trimestral, semestral o anual.

Hi ha dos blocs de despeses principals per al manteniment de l’edifici o de la urbanització:

➔ Les despeses ordinàries, són aquelles que es deriven del manteniment i la conservació de totes les zones comunes de la comunitat i aquí s’inclouen: els serveis de neteja, el manteniment de l’ascensor, la llum i l’aigua, les assegurances i qualsevol altra instal·lació que hi hagi com a piscina o gimnàs. Aquest tipus de despeses es calcula i es preveu en el pressupost anual de la comunitat i s’aproven en junta ordinària.

➔ Les despeses extraordinàries, provocats per qualsevol avaria o necessitat de reparar alguna cosa en l’immoble, també es denominen derrama i aquí s’inclouen treballs com: la rehabilitació de la façana, la instal·lació d’un ascensor o plaques solars o les obres d’accessibilitat.

Tots els propietaris estan obligats a contribuir amb la seva quota de participació a les despeses ordinàries i en el cas de les despeses extraordinàries, estan obligats si es fan treballs de rehabilitació de la façana, d’instal·lació de l’ascensor o de plaques solars o de les obres d’accessibilitat de l’edifici.

A Finques Rodés estem especialitzats en la compravenda d’immobles i en l’administració de comunitats de propietaris. Els nostres agents s’encarregaran de gestionar tot el referent a la comunitat de propietaris per a aconseguir un correcte manteniment de l’immoble i vetllant sempre pel bon ambient en la comunitat.