Un cop hem decidit el tipus de negoci que volem posar en marxa, és el moment de buscar un local comercial que s’adapti a les nostres necessitats i al nostre model de negoci, per això, és important conèixer quina és la documentació necessària per realitzar el procés de compra duna manera més fàcil i àgil.

A Finques Rodés t’expliquem quins són tots els tràmits i documents necessaris per comprar un local comercial.

Abans de comprar el local

Hi ha alguns tràmits previs que cal fer abans de signar la compra:

➢ El contracte de reserva : que demostra l’interès al local escollit i amb el qual es realitza un dipòsit de reserva perquè cap altra persona pugui accedir a la compra. Aquest contracte ha d’incloure totes les condicions acordades juntament amb el preu de venda i les dades personals de les dues parts.

➢ El contracte d’arres : no és obligatori però ofereix seguretat per a ambdues parts i és una forma d’assegurar-se que el venedor i la compravenda es realitzarà davant de notari, encara que exigeix un pagament previ del 10 % de la compra de l’immoble.

Per comprar el local

Els tràmits necessaris per poder comprar el local són:

➢ L’escriptura pública de compravenda: és un document important, ja que estableix la titularitat del local comercial i les dades de l’immoble.

Després de comprar el local

Un cop hem efectuat la compra del local cal tramitar el següent:

➢ El pagament dels impostos : que poden ser IVA, en cas de ser un local nou o l’impost de transmissions patrimonials si es tracta d’un local de segona mà juntament amb l’impost d’actes jurídics documentats.27

➢ La inscripció de l’immoble al Registre de la Propietat : per constatar el canvi de titular.

➢ Domiciliar els rebuts de la comunitat de propietaris.

Tenint en compte que la compra d’un local comercial és una transacció que pot variar, sempre és important consultar un expert immobiliari que ens ajudi a gestionar tots els tràmits i resolgui tots els dubtes que puguem tenir durant el procés.