Vendre un habitatge pot semblar una cosa tan senzilla com col·locar un cartell de “es ven” i esperar que vinguin compradors potencials, però, si no som experts en la matèria, poden sorgir diferents dubtes pel que fa als processos burocràtics o els impostos, que poden alentir el procés.

A Finques Rodés t’expliquem quins són els principals dubtes que sorgeixen abans de vendre un habitatge.

Quan es triga a vendre un habitatge?

Tot i que els experts estableixen una mitjana de 32 setmanes a Espanya, a grans ciutats com Barcelona, aquest temps disminueix de manera considerable. Tanmateix, la ubicació determina en gran mesura que la venda es faci més ràpidament.

Què passa si el comprador no aconsegueix finançament?

Si el comprador finalment no aconsegueix la hipoteca o la renúncia a la compra, dependrà de si s’ha signat un contracte d’arres i quin tipus de contracte s’ha signat perquè el venedor es quedi amb el senyal que s’hagi pagat prèviament, que sol ser entre un 5 % i un 15 % del preu de venda pactat.

Cal signar un contracte d’arres previ a la compravenda?

És un dels dubtes més comuns per fer una venda, ja que no és obligatori però sí que és molt recomanable, ja que és un contracte privat entre les parts en què s’establiran

unes condicions que cal complir respecte al procés de compravenda i en què s’inclou el que hem comentat al punt anterior, és a dir, que el comprador no aconsegueixi finançament o que finalment no es decideixi a comprar l’immoble.

Quines són les despeses de la venda?

Les despeses que ha d’assumir el venedor inclouen la taxació de l’habitatge, els diners que quedin pendents en el cas de no haver pagat la hipoteca, incloent-hi la cancel·lació i l’atorgament de les escriptures. Pel que fa als impostos, ha de pagar: la plusvàlua municipal, l’IBI i l’IRPF.

Com es canvia la titularitat dels subministraments?

Generalment per canviar la titularitat dels subministraments cal contactar amb cada companyia i aportar les dades de la persona anterior juntament amb les dades del nou titular, l’adreça de l’habitatge i un compte bancari per domiciliar el rebut.