La inversió immobiliària sempre ha estat una manera molt rendible d’invertir els diners, actualment i amb l’avenç de la tecnologia, hi ha noves tendències que permeten invertir en el sector immobiliari a través d’actius digitals.

A Finques Rodés t’expliquem en què consisteix la tokenització d’immobles i quins són els seus riscos.

La tokenització d’un immoble significa crear un títol digital o token en blockchain o cadena de blocs que representa una participació en la propietat d’un actiu immobiliari, completament legal i transferible en qualsevol moment. Per entendre-ho més fàcilment, tokenitzar un immoble significa que una unitat de valor permet la compravenda d’immobles a través de criptomonedes.

Tot i que actualment ja hi ha moltes empreses blockchain que treballen amb més o menys èxit en la tokenització d’immobles, cal tenir molta cura pel que fa a empreses que ofereixen retorns d’inversió poc creïbles.

D’altra banda, encara hi ha poca oferta respecte a immobles tokenitzats, ja que el mercat es troba en una fase molt primerenca i no existeix encara una oferta

diferenciada, encara que aquesta situació canviarà quan el sector financer comenci a enlairar-se respecte a aquest tipus inversió.

La tokenització en el sector immobiliari pot ser de diferent naturalesa, alguns proveïdors ofereixen mercat per a tokens i altres poden oferir pagaments amb criptomonedes i és important que l’inversor sàpiga quina és la inversió o el servei que li pot rendir més o li pot interessar més. Així mateix, els inversors han de tenir en compte les normes reguladores, sobretot aquells que no tinguin gaire experiència en el sector immobiliari.

Tot i que a mitjà termini començarem a veure un increment de projectes immobiliaris tokenitzats, és molt important continuar informant-se per aconseguir bones oportunitats d’inversió.