Realitzar una inspecció completa del teu habitatge de lloguer és essencial per protegir els teus drets com a llogater i assegurar-te que la propietat estigui en bon estat abans de mudar-te. A Finques Rodés us presentem alguns passos que podeu seguir per dur a terme una inspecció completa.

 

  1. Programa una data i hora amb el teu arrendador o agent d’arrendament

Coordina una cita per fer la inspecció amb el teu arrendador o agent immobiliari. Assegureu-vos que sigui abans de signar el contracte d’arrendament o al moment del lliurament de les claus.

  1. Revisa cada habitació

Examina detingudament cada habitació de l’habitatge, incloent parets, pisos, sostres, finestres, portes, endolls, interruptors de llum i qualsevol altre element present. Busca signes de danys, desgast, humitat, floridura, filtracions, i assegura’t que tots els elements estiguin en funcionament correctament.

  1. Verifica els electrodomèstics i altres sistemes

Assegureu-vos que tots els electrodomèstics, sistemes i equips de l’habitatge estiguin en bon estat i funcionant correctament. Això inclou la cuina, sistemes de calefacció, ventilació i aire condicionat, sistemes de fontaneria, i qualsevol altre equip o sistema present a l’habitatge.

  1. 4. Examina àrees exteriors

No us oblideu de revisar les àrees exteriors de l’habitatge, com patis, balcons, jardins, entrades, i àrees d’estacionament. Busca signes de danys, desgast, acumulació d’escombraries o enderrocs, i assegura’t que estiguin en condicions segures i adequades.

  1. Documenta qualsevol dany o problema

Pren fotografies o vídeos de qualsevol dany o problema que trobis durant la inspecció. Anota els detalls en un informe per escrit, incloent-hi la data i l’hora de la inspecció, i assegura’t que tant tu com l’arrendador o l’agent immobiliari signin l’informe.

  1. Comunica qualsevol problema a l’arrendador

Si trobes qualsevol dany o problema durant la inspecció, comunica-li-ho immediatament al teu arrendador o agent immobiliari i sol·licita que es repari abans de mudar-te. Mantingues còpies de qualsevol comunicació escrita que tinguis amb el teu arrendador.

  1. Guarda una còpia de la inspecció i qualsevol documentació rellevant

Guarda una còpia de l’informe d’inspecció i qualsevol altra documentació rellevant, com fotografies, vídeos, correus electrònics o cartes escrites, en un lloc segur per a referències futures.

 

Realitzar una inspecció completa del teu habitatge de lloguer t’ajudarà a identificar qualsevol dany o problema abans de mudar-te, i et permetrà protegir els teus drets com a llogater. És important seguir aquests passos i mantenir una comunicació clara amb el teu arrendador per evitar problemes.